FLAŞ


Aramızdakı yadplanetliləri necə ayırd etmək olar?


http://moderator.az/fotobaza/orta/101936.jpg
Dünyanın bir sıra ölkələrindən olan mütəxəssislər gözlənilməz bir nəticəyə gəliblər. Onlar hesab edir ki, aramızda  yaşayan 1 milyarda yaxın insan yadplanetlilərin nəslindəndir. 
 
 
 
Alimlərin fikrincə, yadplanetli nəsildən olanların əsas  fərqləndirici göstəricisi onların qan qrupudur. Belə ki, araşdırmalardan məlum olub ki, planetimizdə mənfi rezus-faktorlu qana malik olan insanlar müsbət rezuslulardan daha azdır. Onların sayı cəmi 1 milyarddır. Bu, nadir qan qrupudur ki,  belə qanlı insana yalnız eyni qrupdan olan qan verilə bilər. Amma o, digər qruplar üçün qan donoru ola bilər.
 
Ekspertlər müəyyən edib ki,  mənfi rezuslu qana malik insanların bir çox oxşar xüsusiyyətləri vardır. Onların intellekt əmsalı (İQ) yüksəkdir. Saçları kürəndir, bədənlərinin temperaturu  standart 36,6 dərəcədən aşağıdır. Gözləri daha çox göy, yaxud yaşıl olur. Belə nadir qan tipinə malik olan qadınlar qanı müsbət rezuslu kişilərlə ailə qururlarsa, hamiləlikləri ağır keçir. 
 
Bu minvalla bəzi tədqiqatçılar belə nəticəyə gəlirlər ki, mənfi rezus –faktorlu qan qədimdə yadplanetlilərin kütləvi şəkildə Yerdə olduğunu, ya da insanları özləri ilə aparıb-qaytardıqlarını sübut edir..(moderator.az)